דלג על מה חדש? -הודעות שוטפות

מה חדש? -הודעות שוטפות

 • היכנסו למשדר של משה"ח בנושא "קיץ אחר וחופשה בטוחה" - בהשתתפות חברותינו טליה ועינב
  לחצו כאן לכניסה

  להודעה המלאה...
 • מפקחים, מנהלים, מדריכים, רכזים ומורים- 

  כולכם מוזמנים לכנס וירטואלי בנושא "דיבור בציבור"
  שיתקיים בתאריך 23.05.16 בשעה 17:00 עד 18:15
  בנוכחות: 
  שר החינוך, מר נפתלי בנט
  הגב' מיכל כהן, מנכ"לית המשרד

  להודעה המלאה...
 • חדשנות ומצויינות טכנולוגית- מפליגים בדמיון עם "רובוכיף"-

  מגוון רחב של תכניות לימודים והעשרה בתחומי מדע וטכנולוגיה ברמה בסיסית ומתקדמת.

  להודעה המלאה...
דלג עלרישום_להשתלמויות1.png

הנחיות_למערכת_למידה_דיגיטלית1.png

1צפייה_בציונים.png

דלג על


דלג על כניסה לאתרים מלווי השתלמות

כניסה לאתרים מלווי השתלמות

תמונה9.png
מוקד הסיסמאות - 03-9298888


דלג על חדרי עיון לפיתוח מקצועי

חדרי עיון לפיתוח מקצועי

חדרי_עיון_לפיתוח_מרצועי_כותרת_חדשה_נוספת.png
קדם_יסודי.png
יסודי.png
על_יסודי.png
תקשוב_בהוראה_ולמידה.png
עיצוב_סביבות_למידה.png
הערכה.png

דלג על

חוזר מנכ"ל תשע"ז

חוזר_מנכל.png

לחצו לעיון

דלג על

מתווים למורי מורים
לפיתוח מקצועי:

לחצו: אופק חדש
לחצו: עוז לתמורה
דלג על

גלריית_7-9.png