top of page
tuxpi.com.1664309311.jpg
two sketch green lines

בינה מלאכותית

ברוכים הבאים לסביבת בינה מלאכותית של מרכז פסג"ה לוד!

"זה אמור להיות אוטומטי אבל למעשה אתה זה שצריך ללחוץ על הכפתור" (ג'ון ברונר) 

בינה מלאכותית היא טכנולוגיה משנת עולם, אשר מאפשרת למכונות ולמערכות ממוחשבות לחקות תהליכים קוגניטיביים אנושיים כגון למידה, היסק והבנת שפה טבעית. בשנים האחרונות, התפתחויות טכנולוגיות חדשניות בתחום הבינה המלאכותית מתקדמות במהירות עצומה, משנות את פני החברה והכלכלה וצופנות בחובן הזדמנויות וגם אתגרים חדשים עבור עולם החינוך.

סביבה זו מוקדשת לחשיפה, למידה וחקר היישומים הרבים של בינה מלאכותית בהקשר החינוכי.

כאן תוכלו למצוא מידע עדכני, משאבים פדגוגיים, כלים ותרגילים שנועדו לסייע לכם, כמורים וכמחנכים, להטמיע את הטכנולוגיות החדשניות הללו בהוראה, מתוך הבנה מעמיקה של הפוטנציאל הרב הגלום בהן לשיפור חוויית הלמידה, קידום מיומנויות חשיבה ביקורתית ופיתוח סביבות לימוד אינטראקטיביות ומותאמות אישית.  

בואו נחקור יחד את ההזדמנויות שמציעה הבינה המלאכותית לחינוך העתיד, תוך שמירה על רגישות ערכית והתייחסות לאתגרים הייחודים שהיא מציבה.

brush red line

בואו נתחיל...

green arrow
bottom of page