top of page

אוריינות מידע בסביבה דיגיטלית

באיזו תדירות יוצא לכם לשלוח את התלמידים שלכם לקרוא מידע באינטרנט למטרות לימודיות? למשל על מנת להכין מצגת בנושא מסויים, במסגרת הערכה חלופית או כפעילות הטרם לנושא שיילמד בשיעור הבא... בטוח שלא מעט!

אנו נוטים לסמוך על התלמידים שלנו, בעיקר בכיתות הבוגרות, שידעו "להתמודד" בכוחות עצמם עם המשימה של איתור מידע ברשת, שבעידן שלנו עלולה להיתפס כטריוויאלית... במיוחד לדור ש"חי" במרחבי הרשת ומבלה בהם שעות ניכרות מזמנו הפנוי. אולם זוהי עלולה להיות טעות... המתבוננים מקרוב יגלו ש"למרות היותם 'ילידים דיגיטליים', תלמידים רבים אינם מתאפיינים ברמה גבוהה של אוריינות דיגיטלית"! (המרחב הפדגוגי)

מגישים לכם מדריך הכולל בתוכו מגוון הצעות לפעילויות לקידום אוריינות מידע בסביבה דיגיטלית אצל תלמידיכם. שימו לב! המדריך כולל דוגמא מפורטת למהלך שיעור למורים שטרם התנסו בהקניית מיומנות זו.


Comentarios


bottom of page