top of page

אין לבחור פרקטיקת הערכה המותאמת ללומדים?


לפניכם משחק מסלול/כרטיסיות שיח ו/או סימולציה, המותאמים לישיבת צוות/מליאת מורים, שיסייעו לכם להשיב על השאלות ולדייק בבחירת הפרקטיקה להערכה.

תודה גדולה ליהל אוקס המובילה הפדגוגית שלנו, על היצירה, על הדיוק ועל ההנגשה.


לחצו על התמונה לפתיחת המסמךComments


bottom of page