top of page

ארגז כלים ללמידה משמעותית/ שרונה מדאר הלוי

19.1.21 מפגש עבור צוותי ה'-י'


תקציר המפגש:

"כל הנקרה/א בדרכנו..." - זיהוי הזדמנויות להוראה-למידה משמעותית. במהלך המפגש יוצאו נושאים/אירועים המזמנים ללמידה משמעותית (קוגניטיבית, רגשית, חברתית). "הצו'פר" למשתתפים -העלאת קבצים באופן מרוכז לשימוש כלל המורים לאתר פסגה לוד.

להלן קישור לתיקייה בה תמצאו את מצגת המפגש ושלל חומרים נוספים:Commentaires


bottom of page