top of page

בדיקה

 1. זהו פוסט בדיקה

 2. אני בודק פוסט בדיקה

 3. בדיקה בדיקתית של הפוסט

 4. "במילה אחת" - פעילות לכבוד יום השפה העברית

 5. יחידה לגילאי גן עד ב'

"בדיקה בדיקה בדי קה"זוהי בדיקה לקבלת שירות. בודק את חיבור האתר.

 1. האם הלינק עובד כשורה.

 2. האם האתר עובד תקין.]

 3. בעקבות פרסומות עבריות מהעבר בשילוב בינה מלאכותית

 4. קישורים קשורים: אמצעים רטוריים בפרסומות וגם קישור לסרטון באותו נושא

 5. בדיקה האם הכל בסדר.

 6. כגדכדגכ

 7. "איקס עיגול" לשוני חברתי, להעמקת היכרות, תרגול אוצר מילים והבעה בעל פה או תצוגת קנבה


 8. כגדכדגכדג בדיקה


4. אני בודק האם זה תקין 1. check

 2. checki check I'm checking if it works.

 3. one two three four

 4. checki check I'm checking if it works.


Comments


bottom of page