top of page

בין בינה אנושית לבינה מלאכותית - פעילות לצוותי חינוך

פרקטיקות וערכים מובילים מתוך העולם החינוכי בו אנו פועלים, לדיון בעקבות החשיפה והשימוש בכלי הבינה המלאכותית -

מה אפשר העביר לידייה?

על מה אסור לנו להתפשר?

היכן עובר הגבול?

בידי מי ההחלטה?

Comentários


bottom of page