top of page

"בינה מלאכותית - מהיסודות ליישום"- השתלמות בהובלת שוש עוז יפת ויהל אוקס

מביאים לכם כאן טעימות מהתכנים בפתרון הלמידה שלנו בנושא הבינה המלאכותית, בהובלת שוש עוז יפת ויהל אוקס ללמידה עצמית.



טעימה ממפגש ראשון: מבוא לבינה מלאכותית וצ'אט בוט

במסגרת המפגש למדו המשתלמים איך "לדבר" עם AI באופן שיניב תוצאות אופטימליות ומדוייקות לצרכים שלהם, מהן שיטות העבודה הנכונות מול הכלים, התנסו בשלושה כלי הצ'אטבוט הבולטים (GPT, קלוד ובארד), חקרו את ההבדלים ביניהם ולבסוף הגיעו לתובנות איזה כלי יתאים לאיזו מטרה. לחצו על התמונה לתצוגת PDF

או כאן לתצוגת קנבה.

 

טעימה מהמפגש השני: בינה מלאכותית לעובדי הוראה

במפגש השני הכירו ותרגלו המשתתפים כלים וטיפים מעשיים לשילוב כלי בינה מלאכותית שנבנו לעובדי הוראה באופן ייעודי. במצגת תוכלו למצוא סקירה קצרה על הכלים והנחיות להתחברות ושימוש, וכן הנחיות משרד החינוך לשימוש בבינה מלאכותית בהוראה ורעיונות לפעילויות בשילוב בינה מלאכותית עם תלמידים בכיתה. לחצו על התמונה להצגת המצגת.


 

טעימה מהמפגש השלישי: סוגיות בבינה מלאכותית ותוצרים ויזואליים

במפגש השלישי המשתתפים הכירו כמה מן המגבלות שיש לכלי הבינה המלאכותית, למדו אותן ובדקו את תפקוד הכלים אל מול תרחישים אפשריים שעלולים לאתגר אותם. בחלק השני של המפגש הכירו המשתתפים כלים ליצירת תוצרים ויזואליים - "מטקסט לתמונה".

Comments


bottom of page