top of page

במבט אישי - שיחות אישיות

 במבט אישי - אין תחליף לשיחות אישיות - הן מעניקות כוח ומהוות בסיס להעמקת היכרות; הן מאפשרות לאבחן מצב נתון; והן כלי מצוין ליצירת יעדים להמשך. יש מכנה משותף בין השיחות לאורך השנה, ובכל זאת, יש גם לדייק את שיחת הפתיחה, את שיחת האמצע ואת שיחת הסיום. הדסה דונל, המובילה הפדגוגית שלנו במרכז פסג"ה לוד, יצרה וארזה עבורכם קובץ מעקב אחר שיחות אישיות ובו כל מה שאתם צריכים.


לחצו על התמונה  לתצוגת PDF או כאן לתצוגת קנבהמה עוד?

כתבה: המדריך המלא לקיום שיחה אישית עם תלמיד - מעבר לכתבה 

Comments


bottom of page