top of page

דיאלוג בזמן קונפליקט - להקשיב ושיקשיבו לך

איך מתמודדים עם קונפליקטים? איך מייצרים הקשבה פעילה ומשמעותית? למדנו לא מעט מהתקופה האחרונה ואנחנו משתפים אתכם בכלים פרקטיים לעיתות משבר ושגרה. מוזמנים ומוזמנות לקרוא וליישם ולא רק בכיתה...


Comments


bottom of page