top of page

דיאלוג עם הורים לצד הלמידה ההיברידית/ חרמון דורית


21.10.20


תקציר:

המפגש בין מערכת החינוך להורים, מעסיק אותנו תמיד וביתר שאת בתקופה זו, כשהלמידה מתנהלת גם בבית הספר וגם מהבית. במפגש נעמוד על האתגרים של הצוותים ושל ההורים עם המעבר ללמידה היברידית ונכין ארגז כלים משותף להתנהלות מיטבית ומתוך שיתף פעולה.

למפגש זה אין הקלטה או מצגת, עימכם הסליחה!

Comments


bottom of page