top of page

הבחירות לרשויות המקומיות

הבחירות לרשויות המקומיות שיערכו ב 31 לאוקטובר ,2023 הן הזדמנות לנהל שיח פתוח עם תלמידינו על היכולת של אזרחים להשפיע על הנעשה ברמת המדינה וברמת הרשויות המקומיות.


לצערינו, אחוזי ההצבעה לרשויות המקומיות הולכים וקטנים במהלך השנים והם אף פחותים מההצבעה לבחירות הארציות.

זו הזדמנות שלנו לשוחח עם התלמידים על אזרחות פעילה, על זכויות האזרח, ועל חשיבותה של הדמוקרטיה.


לאחר הלמידה נזמין את התלמידים לקחת חלק פעיל במערכת הבחירות על פי מודל למ"ה- למידה מוכוונת השפעה, על מנת להתנסות באקטיביזם חברתי ולחבר בין קהילת בית הספר לקהילה מקומית וארצית.


מה ביחידה?

1. בירור עמדות- משמעות הבחירה בחיינו

2. היכרות עם מושגים- משחק נכון/ לא נכון

3. מה בין שלטון מקומי לשלטון מרכזי

4. משימות לבחירה למעורבות אקטיבית בתהליכי הבחירות על פי מודל למ"ה

5. סיכום ורפלקציה


Comments


bottom of page