top of page

הסרת חסמי קריאה דרך משחקים וחקר מילים -לחברה הערבית

לשותפנו דוברי הערבית, מצורפת מצגת ובה שלל רעיונות להסרת חסמי קריאה דרך משחקים וחקר מילים.

תודה גדולה לאסמה דרבאשי שלנו, הממשיכה ליצור במרץ ולזמן חומרים איכותיים ומשמעותיים לקידום פרקטיקות הוראה איכותיות.


לחצו על התמונה לפתיחת הקובץ


Comments


bottom of page