top of page

ועדות כיתה

אחת הדרכים הטובות ביותר ליצור לכידות חברתית, לעודד שייכות ולצמצם בעיות משמעת היא יצירת ועדות כיתה.


אין בוחרים ועדה?

תוכלו להיעזר במשחק שבנתה במיוחד עבורכם המובילה הפדגוגית שלנו במרכז הפסג"ה בלוד, יהל אוקס, המתבסס על איתור מוטיבציות.


לחצו על התמונה להצגת הקובץ או כאן לגרסת קנווה


איך יוצרים ועדות?

תוכלו לקרוא בכתבה הקצרה והעניינית של מנהלת מרכז הפסג"ה שלנו, ד"ר שרון רחמים:

Comments


bottom of page