top of page

חדרי בריחה דיגיטליים - משחק ומשחוק/ עידן לוי

3.9.20

תקציר המפגש:

התנסות חוויתית בחדר בריחה דיגיטלי, כולל הדרכה כיצד לבנות זאת בפשטות בכל תחומי הדעת

כל החומרים וההקלטה של המפגש:

א. סיכום מצגת חדר בריחה.pdf ב. הדרכת יצירת חדר בריחה דרך הגוגל פורמס.docx ג. חדר הבריחה שבו התנסינו ד. Thinglink הדרכת.docx ה. הקלטה של המפגש-לחצו כאןbottom of page