top of page

יחידות בעקבות רצח הנער יואל להנגהל ז"ל

לגילאי על יסודי:

רצח הנער יואל להנגהל ז"ל טלטל מדינה שלמה.

לפניכם יחידת לימוד לתלמידי על-יסודי המבוססת על התחקיר שהוצג בתכנית "עובדה" ומזמנת שיח מעמיק עם התלמידים, שיח שמטרתו למסור עובדות ולעורר מודעות שהלוואי ותימנע את האירוע הבא.

היחידה מיועדת לתלמידי החטיבה והתיכון, יחידת לימוד מבוססת צפייה בתוכנית עובדה ונכתבה על ידי המובילה הפדגוגית שלנו, מאיה עמר, לשימושכם המושכל - תצוגת PDF


גילאי יסודי:

לחץ חברתי וניהול קונפליקטים - מצורפת המלצה למערך שיעור העוסק בקטטה ההמונית שהובילה לרציחתו של יואל להנגהל ז"ל במהלך חול המועד.

הקדישו מחשבה ושקול דעת לבחירת התכנים ולניהול השיעור בהתאם לאופייה של כיתתכם.

コメント


bottom of page