top of page

יחידות הוראה נוספות המשלבות אקטיביזם חברתי

"מבצע דוגו" - לכבוד יום הזיכרון לשואה ולגבורה


מבצע "מתוק בלב" לזכר גיל-עד שער ז"לbottom of page