top of page

יחידת הוראה באזרחות - כולל התייחסות ליום הבחירות, רצח רבין, שעורי חינוך ועוד

בחירות...

מצורפת יחידה רב תחומית, עשירה ומגוונת למורים לאזרחות (ולא רק) שכתבה מאיה עמר, מובילת המח"ר בחט"ב, אצלנו בפסג"ה לוד.

ביחידה: פעילות לשיעורי חינוך; דילמה ליום הבחירות; התייחסות לרצח רבין; פעילות בעקבות הקצנת השיח ברשתות החברתיות; פעילות כתיבה - כתיבה טיעונית וכתיבת מכתב; בין חינוך אזרחות והיסטוריה - צפייה וניתוח של הסרט סופרג'סטיות המציג את סיפורה של התנועה לקבלת זכות בחירה עבור נשים על רקע המהפכה התעשייתית ועוד...


יומן מלווה בחירות - תצוגת PDF

מדריך למורה ליישום היחידה - תצוגת PDF


댓글


bottom of page