top of page

יחידת הוראה בפוטותרפיה- "חיבורים"

פוקוס על חיבורים מהחיים, רעיונות, שאלות והזדמנויות ללמידה חווייתית בשילוב צילום.

ניתן להשתמש ביחידה בשלמותה או בחלקים ממנה, בהקנייה ו/או בהפעלת הכיתה כיחידים וכקבוצות - לשיקול דעתכם:) . יכולה להתאים גם לקראת יום המשפחה.

Comments


bottom of page