top of page

יצירת תוכן ויזואלי ואינטראקטיבי בכלי Genial.ly/ בהנחיית ונסה אסקלסקי

02.11.20


תקציר:

יצירת תוכן וויזואלי אינטראקטיבי – כרזות, אינפוגראפיקות, מצגות, משחקים ועוד. אפשרות להוספת אינטראקטיביות לתכנים: קישורים, מעבר בין עמודים, הצגת טקסט מרחף, אפשרות להקלטת קול ועוד. מתאים גם לגננות.

קישור למצגת המפגש

להלן הקלטת המפגש:bottom of page