top of page

"כי אנשים אחים אנחנו"

מצורפת יחידה העוסקת במשמעויות השונות למילה "אח".

ביחידה שירים המתייחסים למילה "אח" במשמעות של אחדות ואחווה.


מצרפים לכם יחידה נוספת באותו נושא - מאת מירב שראל - תצוגת קנבה


Comments


bottom of page