top of page

"כי אנשים אחים אנחנו"

מצורפת יחידה העוסקת במשמעויות השונות למילה "אח".

ביחידה שירים המתייחסים למילה "אח" במשמעות של אחדות ואחווה.

תצוגת PDF

כניסה לקנבה


מצרפים לכם יחידה נוספת באותו נושא - מאת מירב שראל - תצוגת קנבה


bottom of page