top of page

כלים דיגיטליים ליצירת עניין וחדשנות

כלים דיגיטליים ליצירת עניין וחדשנות: כיתות וירטואליות, כלי חשיבה יישומיים וכלים דגיטליים ליצירת עניין וחדשנות/ מורן בן דוד ושרית לסט


10.9.20

תקציר המפגש:

כלים טכנולוגיים שיקלו על עבודת המורה וייצרו עניין וחדשנות בקרב התלמידים. במפגש תחשפו לכיתה וירטואלית ויחידות הניתנות ללמד מקרוב ומרחוק. בנוסף, תחשפו לכלים טכנולוגיים וכלי חשיבה יישומיים שניתן להשתמש בשיעורים.

מצגת המפגש:

Comments


bottom of page