top of page

כתות א'-ב': הימים הראשונים ושילוב תוכן דיגיטלי מקרוב ומרחוק/ אורית מצליח וגאולה מידני

25.8.20


תקציר המפגש:

היערכות לפתיחת שנת הלימודים, במפגש ינתנו רעיונות ופעילויות לארגון סביבות הלמידה בכתות, לשילוב תוכן דיגיטלי מקרוב ומרחוק


מצגת המפגש עם החומרים והקישורים

הקלטת המפגש:bottom of page