top of page

לומד עצמאי - העשרה וקריאה נוספת

המורה כמדריך ומנחה בפיתוח לומד עצמאי - חוברת תקציר דוקטורט מאת ד"ר רות ברלדינו

מהו לומד עצמאי ואיך מגדלים כזה? - מתוך מאמר של חנן יניב / פרופסור לחינוך בסמינר הקיבוצים.

טיפוח לומד בעל הכוונה עצמית – תרגום הרעיון למונחים המאפשרים מדידת הישגים משה זילברשטיין ועדה גבע

למידה רבת עוצמה - רון ברנדט


Comentários


bottom of page