top of page

לחיות בעולם של פרסומות - יחידת לימוד

תחום השיווק והפרסום לילדים ובני נוער הולך ומתרחב, הן בעולם והן בישראל. חברות מסחריות רואות בילדים

ובבני הנוער קהל יעד מועדף, הן בשל כוחם הכלכלי והשפעתם על כלכלת המשפחה, והן בשל התפיסה שיצירת

נאמנות למותג בגיל צעיר היא השקעה משתלמת לשנים רבות.

נטען כי לפרסום ולמסחור השפעות שליליות רבות על ילדים ובני נוער, ובהן: השפעה על הבריאות הנפשית ועל

רווחת הילד, הגדלת החומרנות של ילדים, הפעלת לחץ חברתי וגרימת קשיים חברתיים לילדים ולבני נוער שאינם

רוכשים מותגים מסיבות שונות, פגיעה בקשר בין הורים לילדיהם בשל הפצרות הילדים לרכישת מוצרים, פגיעה

בדימוי הגוף של ילדים ובני נוער, עידוד ילדים לעישון, שתיית אלכוהול וצריכת מוצרים אחרים המזיקים לבריאותם,

השמנת יתר, הגדלת תחושת אי השוויון בין ילדים משכבות שונות באוכלוסייה ועוד (מרכז המחקר והמידע, הכנסת, 2010)

מטרות היחידה הן לעלות למודעות את השפעתן של הפרסומות על חיינו ביחידה סוגי פרסומות שונים, אמצעי

שכנוע, משימות כתיבה ויצירה, שיח ודיון, צפיה בסרטונים, התבוננות בתמונות, התנסות, כתיבה והזמנה לרפלקציה.


Comments


bottom of page