top of page

למידה היברידית-תאוריה ופרקטיקה של התבוננות והתאמה למודל ההוראה המושלבת/ שי גרשון

6.9.20


תקציר המפגש:

משהו השתנה בתקופה האחרונה. זה לא רק שעברנו ללמד מרחוק זה עולם חדש. עולם של זרימה בין וירטואלי לפיזי, בין לימוד מקוון סינכרוני וא-סינכרוני. איזו שיטת לימוד מתאימה לכל מצב? איזו טכנולוגיה תהיה אפקטיבית? במפגש הלמידה נכיר ונתנסה ב: הכרות עם מודלים ללמידה הברידית דגשים ועקרונות בתכנון למידה הברידית פרקטיקה של התבוננות על מערכים קיימים והתאמה למודל המשולב


מצגת המפגש:


הקלטת המפגש:


Comments


bottom of page