top of page

למידה משולבת (היברידית) - מרחב הלמידה החדש-מתאוריה לפרקטיקה/ שי גרשון

26.8.20

תקציר המפגש:

משהו השתנה בתקופה האחרונה. זה לא רק שעברנו ללמד מרחוק זה עולם חדש. עולם של זרימה בין וירטואלי לפיזי, בין לימוד מקוון סינכרוני וא-סינכרוני. איזו שיטת לימוד מתאימה לכל מצב? איזו טכנולוגיה תהיה אפקטיבית? במפגש הלמידה נכיר ונתנסה ב: הכרות עם מודלים ללמידה הברידית דגשים ועקרונות בתכנון למידה הברידית פרקטיקה של התבוננות על מערכים קיימים והתאמה למודל המשולב

מצגת המפגש:

הקלטת המפגש:


Comentarios


bottom of page