top of page

"מה אני יותר" - משחק על בסיס "מזהה המוטיבציות"

אנחנו לומדים להכיר לעומק את החוזקות של התלמידים שלנו -

לזהות במה הם טובים.

אך מהן המוטיבציות של התלמידים שלנו? מה מניע אותם מבפנים?

בעקבות מזהה המוטיבציות, המופיע כאן בנתה המובילה הפדגוגית שלנו, שירן אמויאל, משחק המותאם לצוות ולתלמידים ועונה על השאלה "מה אני יותר?" על מנת לזהות את המוטיבציות המניעות אותנו.


המשחק הוצג לקהילת המחנכים והמחנכות הווירטואלית שלנו, בשיתוף קרן ליאון ותכנית ראשית ואנחנו שמחים לשתף גם אתכם.


אז מה אתם יותר?

מה באמת מניע אתכם לפעולה?

האם המוטיבציה שלכם היא בהכרח החוזקה שלכם?

Comments


bottom of page