top of page

מחוללי פעילויות ומשחקים אינטראקטיביים/ שוש עוז יפת וגאולה מידני

26.10.20


תקציר המפגש:

הלמידה מרחוק מציבה בפנינו אתגרים מגוונים ולא פשוטים. כיצד נקל את ההתמודדות שלנו עימם?

כיצד מחוללי פעילויות יכולים לתת מענה לחלק מהאתגרים?

במפגש יוצגו מחוללי פעילויות ומשחקים שנבחרו לאחר שיקולים רבים, עם דגש על ממשק עבודה נוח מול התלמידים, לקידום למידה משמעותית מתוך משוב אישי ולקידום תהליכי הערכה מרחוק.


להלן הקלטת המפגש:Comments


bottom of page