top of page

מסלולי פיתוח מקצועי - המורה כלומד עצמאי במרכז פסג"ה לוד - מסלול קריירה

מסלול יחידת עילית ומסלול פרימיום של מרכז פסג"ה לוד הנם מסלולי פיתוח מקצועי מותאמים אישית, בליווי אקדמי ומנטורינג אישי.


מה כולל מסלול יחידת עילית?

 • דיוק יחידת לימוד, משחק או פרקטיקה והעלאתה לרשת

 • "זומינר" – הכנת מפגש מקוון ופרסומו, בליווי פדגוגי וטכנולוגי

 • בניית והעברת מפגש או שניים, המהווים חלק מפיתוח מקצועי שלם

 • מודולה – יחידת לימוד של 10 או 15 שעות, המהווה חלק מפיתוח מקצועי שלם

הממשיכים למסלול פרימיום:

 • כתיבת עבודה בליווי אקדמי כהכשרה פנימית למורי-מורים

 • פיתוח מקצועי שלם– בנייה משותפת של סילבוס מותאם אישית בהיקף של 30 שעות מוכר לצבירה

מה אתם מקבלים מאיתנו בשני המסלולים?

 • ליווי והדרכה פדגוגית

 • ליווי והדרכה טכנולוגית

 • סוללת מומחים בהתאם לצורך

 • במה וחשיפה אטרקטיביים

 • כלים להפיכת ידע אישי לציבורי

 • כלי הנחייה

 • הזדמנות לרכישת ידע אקדמי

 • התנסות בטוחה

 • רק בפרימיום- למידה עצמאית המוכרת לגמול של 30 שעות

 • רק בפרימיום-הזדמנות לשינוי מסלול קריירה


עם כל מועמד/ת לתכנית מתקיימת שיחת עומק משמעותית המתמקדת בתיאום ציפיות, גם אישי וגם מקצועי (חלומות, ציפיות, מיומנויות, ניסיון מקצועי ועוד);

לאורך התהליך מתקיים ליווי מנטורי תומך במהלכו אנו מעצימים את עובד ההוראה, מפתחים איתו כלים, משכללים מיומנויות קיימות ופותחים בפניו אופציות להתפתחות נוספת, בהתאם להתפתחות החקר, בתוך הפסג"ה ומחוצה לה;

אנו מסייעים למורים בתיווך מול הפיקוח ומול מנהלי בית הספר ו/או מול קהילה ייעודית אחרת;

הליווי אינו מסתיים גם לאחר שמסתיים החקר ואנו ממשיכים לשמש כתובת משמעותית להתלבטות, ללמידה, לדיוק וליצירה.


Comments


bottom of page