top of page

משחק לזיהוי והתמודדות עם חסמים

מהם החסמים המקשים על התלמידים שלכם?

כיצד ניתן לזהות חסמים ומה הדרך הטובה ביותר להתמודד איתם?

הערב הובילה הדסה דונל שלנו, את מפגש ההתפתחות המקצועית השני של קהילת המחנכים והמחנכות הווירטואלית שלנו.

במפגש למדו המשתתפים על חסמים, על זיהוי חסמים ועל מענים אפקטיביים.


מצורף משחק רביעיות שהוצג במפגש, שיסייע לכם ולתלמידים שלכם לזהות את החסמים ואת דרכי הפתרון.

סוג החסמים המופיעים במשחק: חסמי קריאה, חסמי כתיבה, חסמי קשב, חסמי זיכרון, חסמים רגשיים, חסמי ויסות רגשי, חסמי תכנון והתארגנות, חסמים בארגון הסביבה, חסמי גמישות וחסמי מיקוד.

留言


bottom of page