top of page

מתמחים בחברה הערבית - טעימות מהשתלמות בהובלת ג'וזף אלבינאהמפגש השלישי: כלים טכנו-פדגוגיים

הנחה אותו אמראן גמהור, מוביל פדגוגי מפסג"ה טייבה.

לחצו על התמונה לעיון בטעימות מהמפגש.

bottom of page