top of page

נערכים ללמידה מרחוק - מפגש סיכנרוני בסביבת Zoom, טכנולוגיה בשירות הפדגוגיה/ יוסי ברק

30.8.20


תקציר המפגש:

היכרות והעמקת היכולות בסביבת ה zoom בדגש על ארגון לוח מפגשים, דרכי תקשרות עם לומדים, הפעלת לומדים בסביבה באמצעות חדרי עשייה (חלוקה לחדרים) ומתן הרשאות הנחייה למשתתפים ודגמים מגוונים להפעלת לומדים.

מצגת המפגש:


Comentários


bottom of page