top of page

סביבת "פדגוגיה במעגל השנה"

הסביבה מהווה מאגר אדיר ועשיר תכנים פדגוגיים - תוצרת מקורית של צוות מרכז פסג"ה לוד עבורכם, ולשימושכם המושכל. 

המאגר מתעדכן כל הזמן בתכנים חדשים שאנו יוצרים ולכן מומלץ לערוך חיפושים חדשים מידי פעם, כך תוכלו לגלות עוד ועוד אוצרות חדשים.

התכנים מאורגנים לנוחותכם בסדר כרונולוגי ע"פ מעגל השנה: מחצית א', מחצית ב' ותכנים נוספים ב"עוד". 

לאחר לחיצה על המחצית המעניינת אתכם יופיעו התכנים הרלוונטיים לתקופה שבחרתם. Comments


bottom of page