top of page

סגנונות למידה

מטרות היחידה:

העלאת מודעות של המורה למגוון סגנונות הלמידה בכיתתו.

העלאת מודעות של הלומד לסגנון הלמידה המאפיין אותו.

היכרות והעמקה עם אסטרטגיות הוראה מוכוונות סגנונות למידה.לחצו על התמונה לפתיחת היחידה:


Comentarios


bottom of page