top of page

עזרים דיגיטליים לגיוון דרכי הל"ה מרחוק/ יוסי ברק

7.9.20


תקציר המפגש:

למידה מרחוק מציבה בפנינו אתגרי הל"ה (הוראה-למידה-הערה) הדורשים 'חישוב מסלול' פדגוגי מחדש לתפקיד המורה והלומד. במפגש נכיר עזרים דיגיטליים המותאמים לתכנון תהליכי הל"ה מרחוק, תוך יצירת אינטרקציה והפעלת הלומדים.

תכני המפגש:

ארגון תוכן רשתי באמצעות יישום symbaloo, שומעים את כול משתתפי במפגש באמצעות יישום Mentimter, יוצרים, משתפים ומעריכים יחדיו באמצעות יישום Padlet

הקלטת המפגש:Comments


bottom of page