top of page

קלפי פרגון

לפתוח שנה בפרגון!

מתאים גם לישיבת צוות, מפגש משפחתי, עבודה בקבוצה קטנה, או יום הולדת... מה שתבחרו!

דמיינו אנשי צוות/תלמידים/משפחה יושבים במעגל ובאמצע, מסובבים בקבוק. מי שהפיה אליו, מקבל שאלה ומתייחס בתשובה למי שתחתית הבקבוק פונה אליו. השיח כולו מפרגן ומעצים.


דמיינתם? מה דעתכם לנסות?

מצורפות כרטיסיות פרגון והצעות מגוונות למה עוד אפשר לעשות איתן:תודה לדר' שרון רחמים, מנהלת הפסג"ה על ליקוט וחיבור השאלות, ותודה גדולה לסיגל דורי, המובילה הפדגוגית על העיצוב והאריזה הגרפית.


פנו לכם זמן לפרגון...

Comments


bottom of page