top of page

3 דוגמאות לשלד לתוכנית במודל רב תחומי

דוגמא 1:


נושא התוכנית:

אחריות ובחירה בעיצוב זהות אישית - שכבה ז'


רעיונות גדולים:

1. תהליך עיצוב הזהות מחייב אותנו לבחור בין אפשרויות שונות מתוך מודעות לרווחים ולמחירים ושִקלולם.

2. "האדם אינו אלא תבנית נוף מולדתו" (טשרניחובסקי) - הזהות שלנו מתעצבת על ידי בית הגידול שלתוכו נולדנו ובו גדלנו והיכרות עם זהויות נוספות בסביבתנו.


תחומי דעת רלוונטיים:

גאוגרפיה אדם וסביבה - אי שוויון מרחבי, גלובליזציה, הגירה ותהליכים דמוגרפיים כמעצבי זהות של מהגרים ומקומיים

ספרות ממלכתי - התבגרות וגיבוש זהות ביחס למעגלי שייכות (בתוך המשפחה, חברים, עצמי) אִפיון דמויות והתמודדות עם קונפליקטים בסיפור קצר ובשירה כגון לשבור את החזיר, אתגר קרת; ינקו מן העיר התחתית, יהואש ביבר; מרגרט אן, נורית זרחי

תרבות יהודית-ישראלית - היכרות עם דמויות מופת ועיצוב דרכן על ידי בחירה בנקודות מכריעות בחייהן; בחירה ואחריות כמרכיב מרכזי בתהליך ההתבגרות בזיקה לבר מצווה ולבת מצווה

היסטוריה ממלכתי - ימי הביניים – בין יהודים לסביבתם, יהודי ספרד בין נוצרים למוסלמים, השפעות הדדיות בין יהדות לאסלאם, נאמנויות בעולם הפֵאודלי

תנ"ך ממלכתי - אחריות המנהיג לקיים את מצוות האל לצד היותו מנהיג שהוא גם אדם הנאבק על מקומו ועיצוב הזיכרון שלו לדורות בני עלי לעומת שמואל (שמואל א פרקים א-ד, ו-ח) – שמואל גדל בבית עלי (בבית המקדש), ועלי היה לו לאב רוחני. בניו של עלי אומנם ממשיכיו הטבעיים, אך אינם הולכים בדרכו, והאלוהים בוחר בשמואל למנהיג.

בין שאול לדוד (שמואל א פרקים טז-יח) – דוד מגיע מבית אביו לבית המלך המשפיע על אופן התפתחותו.

מלכות דוד (שמואל ב פרקים ה-ט) – דוד מנסה לבנות זהות לאומית חדשה לעם מתוך הסכמה ובלא שפיכות דמים. במקום שבטים הוא מגבש עַם אחד סביב העיר ירושלים, עיר שהיא מרכז לאומי ודתי על הגבול שבין ישראל ויהודה.


דוגמא 2:


נושא התוכנית:

תיקון עולם – חברה מתוקנת מתוך היחס לאדם לחברה ולעולם- שכבה ח'


רעיונות גדולים:

1. כדי לעשות שינוי ניכר יש צורך להתחיל בפעולות כלפי היחיד.

2. תיקון עולם בין רבולוציה לאבולוציה: תיקון איננו בהכרח ביחס לקלקול קיים אלא הוא בנייה, הקמה והתקנה של משהו חדש וטוב.

3. כדי לתקן את ההווה והעתיד יש הכרח להתנכר אל העבר או לשלול אותו. תיקון עולם נובע מתוך צדקת הדרך אך עלול ליצור פגיעה בקבוצות אחרות.

4. בכל מימוש של רעיון לתיקון עולם קיים פער בין החזון למימושו.


תחומי דעת רלוונטיים:

היסטוריה ממלכתי - רעיונות תיקון עולם בראי "עידן המהפכות" המאה ה-18, המאה ה-19 (המהפכה האמריקנית, המהפכה הצרפתית, הוגי דעות המגיבים לבעיות שנוצרו כתוצאה מהמהפכה התעשייתית)

ספרות ממלכתי - היצירות ייבחרו לפי התמקדות בתיקון עולם מדויק יותר כגון היחס לסביבה הפיזית שהאדם חי בה, לקבוצות מוחלשות, ועוד. מהמקום שבו אנו צודקים, יהודה עמיחי; יצירות העוסקות במחאה, ברטולד ברכט; אפשר גם מדרשים ואגדות בנושא.

תרבות יהודית-ישראלית - תיקון החברה ותיקון העולם במסגרת מקורות מהמשנה ומהמשפט העברי (על פי תוכנית לימודים); מקורות הציונות הנוגעים לחברת מופת לפי כתבים של בנימין זאב הרצל, דוד בן-גוריון, ברל כצנלסון (המאמר מחשבת ישראל – מהפכה ומסורת, ואחרים); הגות בת זמננו בנושאים של תיקון אקולוגי, חברתי, סוגיות של צדק חברתי (כגון הרב זקס)

תנ"ך ממלכתי - מגילת רות – תיקון עולם שמקורו בתחושת אחריות וחסד של אישה אחת הביא לשינוי בגורלו של שבט שלם ושל העם כולו, מלכות בית דוד. מגילת אסתר – אסתר החלה את דרכה בארמון והיא אישה כנועה העושה מה שהגברים בחייה מצווים עליה. ברגע שהבינה שגורל העם מוטל על כתפיה עברה שינוי, ובעזרת תחבולות תיקנה את מה שרצה המן לקלקל. אפשר להשוות בין שתי הנשים האלה ודרכי הפעולה שלהן.דוגמא 3:


נושא התוכנית:

היהודים בין פרטיקולריזם לאוניברסליות - שכבה ט'


רעיונות גדולים:

1. היהודי "אזרח העולם" בהכרח מאבד חלק מהזהות היהודית שלו.

2. החיים בעידן הגלובלי שוחקים את הזהות הפרטיקולרית.

3. הרווח של היות היהודי והישראלי חלק מהעולם הגדול גדול וגובר על ההפסד.

4. הידבקות בעולם היהודי עשויה להיות מחסום בפני השתלבות בעולם הכללי.


תחומי דעת רלוונטיים:

ספרות ממלכתי - שירה: רחל, לאה גולדברג, שירת עולי המזרח, אלי אליהו

היסטוריה ממלכתי - מעורבות היהודים במהפכה הקומוניסטית, מעמדם בבריה"מ ויחס המשטר אליהם עד מלחמת העולם השנייה

תרבות יהודית-ישראלית - תוכנית הלימודים מבוססת על מיומנות של דיוני דילמות בסוגיות אקטואליות ואזרחיות. הדילמות נוגעות בתפר שבין היות המדינה יהודית ודמוקרטית, מתוך מקורות הגותיים, עם חיבור לאזרחות, פילוסופיה כללית ומחשבת ישראל.

גאוגרפיה אדם וסביבה - השתלבותה ותרומתה של מדינת ישראל כמעצמה טכנולוגית בכלכלה העולמית, איזון בין כלכלה מקומית מול כלכלה עולמית, רווחים ומחירים. יְצוא ידע בתחומים שונים – פתרונות בתחום המים, פיתוח חקלאי, פיתוח בתחום האנרגייה והייטק

אזרחות - בתוכנית הלימודים כלולים נושאים המעמיקים במשמעות אופייה היהודי של המדינה: ישראל, מדינת הלאום של העם היהודי, מקיימת מגעים הדדיים של אחריות ומחויבות עם היהודים בתפוצות. מקומה של מדינת ישראל בזהותם של יהודים בעולם משמעותית וגם מורכבת. מדינת ישראל עושה פעולות רשמיות לחיזוק הזהות היהודית כגון עידוד ביקורים ועלייה ותמיכה בחינוך יהודי.עוד כיוון ללמידה רב-תחומית:


בראשית – משמעותה של התחלה - רב תחומית...


תחומי דעת:

מדעים, גיאוגרפיה - המפץ הגדול, התפתחות כדור הארץ

ספרות – שירי התחלה

חינוך – תחילת שנה

מתמטיקה – ראשית המתמטיקה, שימוש במספר אפס, חיבור להודים ולתרבות האיסלאם

תנ"ך – בריאת העולם

עברית – ראשית השפה, השפה המודרנית, מאיש המערות עד היום, בין שפה דבורה לכתובה

ציר משותף התחלה כמסע – תנך: ספר במדבר; ספרות: האודיסאה; קולנוע: אני והחבר'ה

מיומנות מרכזית: פיתוח שאלה או כתיבה טיעונית

댓글


bottom of page