top of page

תיבול חיי היום-יום בכיתה - כלים להנעת תלמידים מתוך חוויה ועניין/ נטעלי קרפל

מפגש עמיתים פלוס 09.12.20

להלן הקלטת המפגש:
Comments


bottom of page