top of page

חג הסיגד - כ"ט בחשוון


חג הסיגְד, אותו חוגגים יהודי אתיופיה, חל בכל שנה בתאריך כ"ט בחשוון. בחג זה יהודי אתיופיה מחדשים ומזכירים את הברית שנכרתה במעמד הר סיני בין עם ישראל ובין ה'.

מצורף לקט פעילויות, מידע, משחקים ועוד.

לחצו על התמונה לצפייה בלקט.

לגרסה קנווה לחצו כאן
bottom of page