top of page
20230115_110840.jpg
two sketch green lines

סביבת משחק ומשחוק

ברוכים המשחקים והבאים לסביבת משחק ומשחוק!

המשחק הוא נושא אוניברסלי המעסיק ילדים בכל מקום, אשר מזמן תהליכי הוראה ולמידה מגוונים. שילוב משחקים בהוראה יכול לשבור שגרה, ליצור מחויבות אצל התלמידים ולהפוך את הלמידה למהנה ולמשמעותית.

מורים רבים מחפשים דרכים להעלאת מוטיבציה ועניין בקרב התלמידים ושימוש במשחק בהקשרים שונים בכיתה יכול להגביר את הפעילות של התלמיד וליצור אצלו מחויבות ומעורבות גדולות יותר ללמידה. נוסף על כך התלמידים מוזמנים ליצור בעצמם משחקים.

המשחוק בהוראה יכול להיות פיזי או מתוקשב, במרחבי ביה"ס, בבית הילדים ובכל סביבה המזמנת אותו. (מעובד מתוך: "משחקים" המרחב הפדגוגי).

אז קדימה, למשחק ולשחק!

red sketch brush line

מה עוד בסביבה?

red sketch brush line

רוצים לשחק? הזמינו סדנה!

תמונות מתוך מפגש-סדנאי שהתקיים בפסג"ה בנושא משחוק:

טאבו, אמת ושקר, בלונים, מגדל ג'נגה, כובע קסמים, כדורים, שטיח בריחה ותיבת מנעול אחת מלאה בהפתעות...

כך נראה המפגש שהתקיים עם המנהלת רויטל קורן וצוות המורים של בית הספר "סביון" מבאר יעקב, שהתארחו אצלנו בפסג"ה למפגש לימודי מעשיר.

למדנו על ההבדלים בין משחק, משחוק ומשחקים חינוכיים וחווינו יחד מגוון פרקטיקות יישומיות.

בתהליך המשחק עסקנו בכלים להעמקת היכרות, ניהול כיתה, טיפוח מוטיבציה, חיישנות ורפלקציה.

תודה לדר' שרון רחמים על הנחיית המפגש; תודה למנהלת רויטל ולצוות המורים על שיתוף הפעולה הפורה, התחרותי והמהנה; ותודה למפקחת גלי אלדר על עידוד המפגשים והידוק שיתופי הפעולה עם הפסג"ה.

נהננו. 

משוייכים למרכז פסג"ה לוד?  - מוזמנים ליצור קשר וליהנות מסדנה דומה!

bottom of page