top of page

יחידות הוראה על מנהיגים, דמויות מופת ויוצרים

נתן זך

יהונתן גפן

בן גוריון

רון ארד

יהורם טהרלב

אלי כהן

מרים פרץ

עדה פישמן

מאיר שלו

יצחק רבין

מרסל מרסו

הרב חיים דרוקמן

א.ב. יהושע

רחל זמיר

יצחק קלפטר


התשובות לחדרי הבריחה של אלי כהן, עדה פישמן מימון, דוד בן גוריון ומרים פרץ מפורסמות כאן בתוך האייקון של המנעול הפתוח.bottom of page