top of page
tuxpi.com.1664309311.jpg
two sketch green lines

אודותינו

About

המרכז לפיתוח סגלי ההוראה לוד הוא ארגון המיועד לפעול לקידומם המקצועי ולהתפתחותם של עובדי ההוראה באזור, בהלימה ליעדי המשרד והמחוז, תוך ראיית צרכיהם המקצועיים-אישיים וצרכי המערכת החינוכית העירונית והאזורית.

מרכז פסג"ה לוד - כניסה

תכנון המהלכים ובניית המסגרות לפיתוח המקצועי מתבצע תוך שותפות מרבית בין כל הגורמים המעורבים בראייה מערכתית. החל משנת תש"ע, החלה לפעול בעיר לוד רפורמת "אופק חדש" ו"עוז לתמורה", המזמנת אפשרות לשינוי משמעותי במתווה התפתחותו המקצועית של עובד ההוראה.  התהליך מאפשר לעובד ההוראה לתכנן את מסגרת ההתפתחות המקצועית, בראייה רב שנתית ובדגש על ה"אופק התעסוקתי".

 

בפנינו עומדים אתגרים משותפים להתפתחותה המקצועית של מערכת החינוך ועובדי ההוראה תוך הבניית תהליכים ליישום הנלמד בכיתה, תהליכי הערכה ובקרה זימון מסגרות ומתודולוגיות חדשניות לשיפור איכות ההוראה בהתאמה למאה ה-21. הפסג"ה שותפה מלאה למיפוי ובניית מסגרות מגוונות להתפתחות המקצועית בתחומי הליבה בהלימה למתווה, ולהנחיות משרד החינוך.

מרכז פסג"ה לוד מהווה בית מקצועי לעובדי ההוראה, תוך תודעת שירות גבוהה והיכרות אישית עם המשתלמים. כמו כן נושא באחריות כוללת לשיפור מעמד ואיכות ההוראה והחינוך של עו"ה באמצעות תהליך של התפתחות מתמדת על מנת לשפר את דרכי הוראתו והשיטות החינוכיות בהן הוא נוקט, עם תלמידיו. תהליך ההתפתחות מתבסס על צרכיו של עו"ה, על מאפייני עבודתו במוסד החינוכי ועל למידה במתודות ונושאים שונים מחוץ למוסד החינוכי.

מרכז פסג"ה לוד - בניין

אברהם קירשנר ז"ל - מייסד מערכת החינוך בעיר לוד ויקיר העיר

הידעת?

המבנה בו שוכן מרכז פסג"ה לוד שימש קודם לכן כמשכנו של מרכז פדגוגי לוד הקרוי על שמו של אברהם קירשנר ז"ל, מייסד מערכת החינוך בלוד.

מרכז פסג"ה לוד - שלט ע"ש אברה קירשנר מייסד מערכת החינוך בלוד

אברהם נולד בשנת 1920 בעיירה קלעוואן אשר בפולין. במלחמת העולם השנייה נטבחו כל בני משפחת קירשנר על ידי הנאצים פרט לאברהם, שהצליח להימלט ליערות. הוא הסתתר במשך 19 חודשים מתחת לרצפת ביתה של אוקראינית וכך ניצל. על מעשה הצלה זה, בהמלצתו של מר קירשנר למוסד "יד ושם", זכתה האוקראינית בתואר "חסידת אומות עולם".

אברהם נשא את לאה לאשה בקרקוב בשנת 1945. אברהם עלה עם אשתו ובנו הבכור לישראל בינואר שנת 1949. בשנת 1951 נולדה לשניים בתם השנייה.

מאז עלייתו ארצה שימש מר קירשנר בתפקידים רבים וחשובים בעיר לוד:

היה מזכיר הסוכנות היהודית, מנהל עבודה לעבודות ציבוריות, מזכיר העירייה הממונה.  מאז פתיחת העירייה ב-1.7.1949 שרת מר קירשנר בשלושה תפקידים בעת ובעונה אחת: מזכיר העיר, קופאי ומנהל המחלקה לחינוך. בשנת 1964 שימש מר קירשנר בתפקיד אחד בלבד, התפקיד האהוב עליו ביותר – מנהל המחלקה לחינוך. בתפקיד זה זכה בתעודת הערכה והוקרה מטעם משרד החינוך והתרבות על "ניהול המחלקה, במסירות, ביעילות ובהצלחה בלתי שגרתית במשך 33 שנות לימודים". בשנת 1985 זכה אברהם קירשנר לתואר "יקיר העיר לוד". לאחר פרישתו לגמלאות באותה שנה מונה מר קירשנר כיועץ ראש העיר לענייני חינוך.

מר אברהם קירשנר ז"ל נפטר בתאריך 10.2.1995, ונטמן בבית העלמין הישן בלוד.

יהי זכרו ברוך!

אברהם
brushed red sketch line

בקרו אותנו

מנהלת האתר
גב' שוש עוז יפת, 
תקשורת חזותית וניהול לידע
דוא"ל: Shosh.pisgalod@gmail.com

כתובתנו: רחוב החשמונאים 34, לוד (בווייז: פסגה לוד).

טלפון: 08-9279983 או 08-9279022

פקס: 08-9247203

דוא"ל: Pisgalod@netvision.net.il

מפת
bottom of page