top of page
tuxpi.com.1664309311.jpg
two sketch green lines

מורים חדשים וחונכים

ברוכים הבאים לסביבת מורים חדשים וחונכים!

מתמחים ומורים חדשים, הם עתידה של מערכת החינוך, ואנחנו כאן לסייע לכם בתהליך הקליטה ובהשתלבות מייטבית. 
בדף זה תמצאו מידע על תוכניות לקליטת מתמחים ומורים חדשים, על תהליכי חונכות וליווי מתמחים ומורים חדשים, על תרבות קליטה מיטבית ועוד.
עוד, בדף זה תמצאו כלים פדגוגיים, רגשיים וחברתיים שפותחו במיוחד עבורכם ע"י צוות מרכז הפסג"ה, וכן חומרים שנכתבו משרד החינוך או לוקטו מרחבי הרשת. 
צוות הפסג"ה נכון לסייע לכם, מתמחים ומורים חדשים מלוד, מרמלה, מגזר ומהסביבה, וללוות אתכם בהדרכה אישית או קבוצתית.

 

לרשותכם המדריכה הדסה דונל, מובילה פדגוגית מתמחים ומורים חדשים:
מספר טלפון: 052-743-4411
מייל: HadassahDonel@gmail.com
וכל צוות הפסג"ה 

red sketch brush line

אז מה יש לנו להציע?

bottom of page