top of page

יום השואה הבינלאומי - 27.1

1. יחידת הוראה: יאנוש קורצ'אק בעקבות יצירתו של יצחק בלפר- תצוגת PDF

2. "חלומות" - יחידת לימוד לציון יום השואה הבינלאומי - תצוגת PDF

3. מה הקשר בין יום הזיכרון הבינלאומי לשואה לבין פנטומימה?

מצורפת יחידת לימוד, שכתבה דר' שרון רחמים יחד עם צוות הפסג"ה, בעקבות דמותו של הפנטומימאי המופלא, מרסל מרסו שהציל ילדים בזמן מלחמת העולם השנייה, בעודו מתחזה למדריך צופים ומשתמש בפנטומימה ככלי להרגיע את רוחם.

ניתן להתאים את היחידה למגוון גילאים ולשלב צפייה בסרט "התנגדות" המספר את סיפור הגבורה.

כניסה ליחידת הלימוד

4. חומרים נוספים תוכלו למצוא בעמוד של יום הזיכרון לשואה ולגבורה

bottom of page