top of page

כלים דיגיטליים כמזניקי קשב בלמידה מרחוק/ אלה פלג

2.9.20

תקציר המפגש:

מנטימטר - כלי המאפשר יצירת מצגת אינטראקטיבית/סקר עם שאלות מסוגים שונים, להפעלת תלמידים בשיעור. FLIPPITY - מחוללי משחקים להוראה, למידה והערכה. כלים שילמדו במפגש: מנטימטר, פאדלט, לינואיט, flippty-גלגל מזל ועוד


Comments


bottom of page