top of page
tuxpi.com.1674991587.jpg
two sketch green lines

מודל למ"ה -
למידה מכוונת השפעה

ברוכים הבאים למרחב מודל למ"ה במרכז פסג"ה לוד

מודל למ"ה - למידה מכוונת השפעה - הוא מודל לבניית תכניות לימודיות-יישומיות המשלבות אקטיביזם חברתי, אשר שואפות להשפיע על הסביבה שבה אנו חיים. המודל ניתן ליישום בכל תחומי הדעת הנלמדים בבתי הספר ובכל שלבי החינוך, והנו פרי פיתוחה של המדריכה שלנו מאיה עמר

אקטיביזם חברתי וחינוך הם נושאים הקשורים זה בזה קשר אמיץ. לתחום החינוך כוח השפעה רב, המהווה עוצמה לקידום שינוי חברתי וטיפול בבעיות חברתיות. בסביבה זו תוכלו להכיר את מודל למ"ה ומרכיביו, להעמיק בקשר בין החינוך לאקטיביזם חברתי ולעיין ביחידות הוראה שנבנו בהתבסס על מודל למ"ה באופן ישיר או שנוגעות בנושא האקטיביזם החברתי באופן כללי.

מאיה מודל 1-01.png
2מאיה מודל-01.png
brush red line

בואו נתחיל...

bottom of page