top of page
20230115_110840.jpg
two sketch green lines

הערכה ומדידה

ברוכים הבאים לסביבת הערכה ומדידה!

הערכה ומדידה-קלאודיה ברמן.png

אנחנו חיים בעולם של מידע ונתונים. גם עולם החינוך הוא כזה. מדידה והערכה הן פעולות המצויות בלב תפקודו של המורה בכיתה ובבית הספר. הערכה משמשת חלק בלתי נפרד מתהליך ההוראה-למידה השוטף והיום-יומי המתרחש בכיתות. 

הערכה – לשם מה?

  • הערכה בחינוך נועדה לייצר החלטות ראויות בדבר הפעולות הנדרשות להשגת המטרות. החלטות אלו צריכות להיות מבוססות על נתונים ומידע שנאסף מהשטח. 

  • תפקידה לספק למורים נתונים לצורך תכנון ומשוב, לשם בקרה על התהליכים המתרחשים בכיתה ולשם קידום הישגי הלומדים. 

  • הערכת תכניות, פרויקטים חינוכיים, סגלים וחומרי הוראה-למידה הופכים אט, אט לחלק בלתי נפרד מעולם החינוך ובעלי חשיבות בתכנון ובביצוע מהלכים חינוכיים.

במרחב זה תוכלו למצוא ידע וכלים שיסייעו לכם בפעולות הערכה במסגרת תפקידכם.

red sketch brush line

מה בסביבה?

bottom of page