top of page

מרכז פסג"ה לוד השתתף בביאנלה המחוזית

ביום שני 27.05.24 התקיימה הביאנלה של מחוז מרכז, במסגרתה ההדרכה המחוזית ומרכזי הפסג"ה הציגו את העשייה המגוונת שלהם, עקרונות פדגוגיים, תוצרים ועוד.


מרכז פסג"ה לוד בחר לבטא את עקרונות הפדגוגיה הנרטיבית, המהווים עוגן לכלל הפעילות בפסג"ה, מתוך שאיפה להוגנות ולשוויון הזדמנויות.


התצוגה שלנו כללה מראה יפיפייה שעיצבה במיוחד לאירוע דפנה רייך שלנו, ובה שאלות הקושרות בין זהות אישית, מקצועית ומקומית; משחק לוח בעברית ובערבית; קלפי שיח בעברית ובערבית שחולקו למשתתפים; מחברת מופלאה לתרגילי כתיבה להעמקת הזהות האישית; פעילות לסגירת שנה מבוססת נרטיבים; וסוכריות דרג'ה, שהזכירו למבקרים טעמים של שמחות מבית...


המשובים היו חמים, מרגשים ומחבקים.


אנחנו מודים לכל מי שהגיע, אנחנו מחבקים את כל המילים החמות ואנחנו מבטיחים שאנחנו פה, להמשיך וליצור ולקדם תהליכי התפתחות מקצועית מגוונים אתכם ועבורכם ולממש את ייעודנו החינוכי.


מעוניינים לדעת עוד על פדגוגיה נרטיבית?

מעוניינים בסדנת זהות לחדר המורים?

אם את משויכים למרכז הפסג"ה בלוד – אתם יותר ממוזמנים לפנות אלינו ולתאם מועד.

הסדנאות איכותיות, מעוררות מחשבה וללא עלות...


משתפחם אתכם תמונות מחומרי דוכן הפסג"ה בביאנלה:
Commenti


bottom of page