top of page

היערכות ללמידה בקבוצות

 1. ברור עמדות

 2. מתן כלים רגשיים-חברתיים


למחשבה לפני שיוצאים לעבודה בקבוצות:

 • האם המשימה מתאימה לעבודה בקבוצות?

 • כמה תלמידים בקבוצה?

 • מי בוחר את הקבוצות?

 • האם יש לאפשר מעבר מקבוצה לקבוצה?

 • האם יש ליצור קבוצה הומוגנית או הטרוגנית?

 • האם יש צורך בראש קבוצה

 • איך מעריכים? באיזה שלב? מי מעריך?

 • האם הדיווח קבוצתי או של כל אחד המעיד על חלקו?


היעד: יצירת קבוצות סינרגיה!


 • קבוצות אלרגיה – 1 + 1 = 1

קבוצות שאינן מצליחות לקדם שיח מיטבי, אינן לומדות ואינן מתקדמות כתוצאה מהתהליך;

 • קבוצות אנרגיה – 1 + 1 = 2

קבוצות בהן כל אחד עושה לפי יכולתו וצרכיו, והתוצר הסופי הינו שלם שאינו עולה על סך חלקיו. קבוצות אלה עובדות כקבוצה אך לא כצוות, ופעמים רבות המטלה מתחלקת בין חברי הקבוצה וכל אחד תורם את חלקו המצטרף לפאזל אחד;

 • קבוצות סינרגיה – 1 + 1 = 3

קבוצות בהן כל אחד תורם מחוזקותיו וידיעותיו, המצטרפים לשלם הגדול מסך חלקיו. זוהי הקבוצה המיטבית, אליה נבקש לשאוף.חומרים נוספים על טיוב תהליכי עבודה בקבוצות – תוכלו למצוא בפוסט הזה

コメント


bottom of page